تسویه حساب

این فرم برای تسویه حساب مشاورین اپلای فور فری می باشد. در انتهای هر ماه شمسی میتونید این فرم رو پر کنین و در اسرع وقت تسویه حساب انجام میشود.
نام و نام خانوادگی(Required)
مثلا: ۱ خرداد تا ۳۱ خرداد. حتما تاریخ شمسی بنویسید
فقط مشاوره هایی که تا تاریخ مد نظر انجام دادین رو در نظر بگیرین یعنی مشاوره هایی که رزرو شدن برای بعد از تاریخی که مشخص کردین رو نباید در نظر بگیرین.
هزینه ای که شما باید برای هر مشاوره از ما دریافت کنید؟ (با هزینه نوشته شده در سایت متفاوت می باشد)
اگر هزینه دریافتی در سایت 187 هزار تومن می باشد , هزینه دریافتی شما برای هر مشاوره 150 هزار تومن می باشد. برای هر جلسه مشاوره کافیه 25 درصد از قیمت سایت کم کنید تا هزینه خالص دریافتی شما مشخص شود.(به عبارت دیگر هزینه ای که در بوکنتیک نوشته شده را تقسیم بر 1.25 کنید و به بالا گرد کنید)