محمد جمالی

محمد جمالی

محمد جمالی سال ۹۴ به اصرار خانواده من رشته کامپیوتر رو انتخاب کردم در صورتی که مدیریت علاقه اصلیم ب...

ادامه مطلب

بهمن نوروزی

بهمن نوروزی بهمن نوروزی هستم فارغ التحصیل دانشگاه آزاد سنندج از رشته دکترای دامپزشکی با معدل ۱۷...

ادامه مطلب

پریا آباده

پریا آباده سلام من پریا هستم فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فردوسی مشهد. من هم مث...

ادامه مطلب