محمد جمالی

محمد جمالی سال ۹۴ به اصرار خانواده من رشته کامپیوتر رو انتخاب کردم در صورتی که مدیریت علاقه اصل...

ادامه مطلب

بهمن نوروزی

بهمن نوروزی بهمن نوروزی هستم فارغ التحصیل دانشگاه آزاد سنندج از رشته دکترای دامپزشکی با معدل ۱۷...

ادامه مطلب

پریا آباده

پریا آباده سلام من پریا هستم فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فردوسی مشهد. من هم مث...

ادامه مطلب

فاطمه امیری

فاطمه امیری من فاطمه امیری هستم که در رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی رو در دانشگاه آزاد واحد ...

ادامه مطلب